Mô tả

Vcart là chương trình hỗ trợ nghiên cứu và công nghệ trong ung thư (Vietnam Grants for Cancer Research and Technology, V-CART) là sáng kiến của Viện Ung thư Quốc gia, Bệnh viện K nhằm khuyến khích nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực ung thư tại Việt Nam.

Website giới thiệu chương trình hỗ trợ nghiên cứu và công nghệ trong ung thư là một website lai giữa landing page và multiple page. Nhằm giới thiệu nhanh tới người dùng về chương trình nên thông tin được sắp xếp nhiều ở các section trang chủ. Với menu khi ấn vào từng phần sẽ scroll xuống các section tương ứng, dạng trang chủ kiểu này sẽ hấp dẫn người dùng khi thông tin được dàn trải đầy ngay trên trang đầu tiên.

Nộp hồ sơ trực tuyến - bảo mật upload file dữ liệu

Nộp hồ sơ trực tuyến - bảo mật upload file dữ liệu

Hệ thống quản lý hồ sơ ứng viên được tích hợp trên website giúp các ứng viên nộp hồ sơ nghiên cứu một cách dễ dàng. 

Hồ sơ được sắp xếp khoa học trong tài khoản ứng viên sẽ giúp ích cho ứng viên biết file nào còn thiếu để bổ sung. Tăng cường tương tác giữa người dùng và admin hệ thống.

Hệ thống bảo mật giúp các file được upload lên site an toàn, server được đảm bảo không quá tải trong quá trình upload file