Mô tả

Thiết kế website cổng thông tin điện tử HUD.com.vn. Hướng tới website giới thiệu doanh nghiệp dạng cổng thông tin điện tử. Đưa các thông tin về hoạt động của Tổng Công ty, nhằm đảm bảo dữ liệu về cổng thông tin luôn mới nhất, cập nhật nhất.

Các chức năng tiêu biểu của cổng thông tin điện tử HUD ngoài việc đạt yêu cầu về thiết kế thẩm mỹ, có nét riêng đặc trưng theo nhận diện thương hiệu, nhấn vào sản phẩm tiêu biểu của HUD để tạo ra một trang web đặc trưng của HUD - một Tổng công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng BĐS. Các tính năng tiêu biểu còn có chức năng lấy dữ liệu tự động từ các báo chuyên ngành về cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu của website. Một dạng lấy tin tự động giúp website luôn được làm mới, dễ sử dụng.

Lấy thông tin tự động từ các Báo, Tạp chí

Lấy thông tin tự động từ các Báo, Tạp chí

Hệ thống tự động lấy thông tin từ các Báo, Tạp chí cập nhật về hệ thống cơ sở dữ liệu của website. Giúp giảm thời gian cập nhật thông tin của Biên tập viên, cùng một thời điểm lấy được nhiều tin hơn.

Đấu nối với hạ tầng CNTT sẵn có của doanh nghiệp

Đấu nối với hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin sẵn có. Kết nối vào văn phòng điện tử, email công ty, cũng như các nguồn lực có sẵn của doanh nghiệp. 

Điều kiện để đấu nối, hạ tầng sẵn có cần có API đấu nối để bên ngoài có thể gọi đến và trả về dữ liệu.

Đấu nối với hạ tầng CNTT sẵn có của doanh nghiệp