Mô tả

Thiết kế web ứng dụng, một dạng website với phong cách mới trên thị trường

Dự án này là dự án làm ứng dụng vay tiền và đầu tư trên nền website. Đây là xu hướng mới trên thị trường thiết kế website. Một website được thiết kế như một dạng application. Khi truy cập vào website có thể dễ dàng sử dụng các chức năng.