Mô tả

Dự án thiết kế website cho chương trình giai điệu tự hào của vtv. Pubweb.vn vinh dự là một phần của chương trình này.

Giai điệu tự hào năm 2016 thay đổi diện mạo, và nhận diện thương hiệu của chương trình. Bộ nhận diện mới gần gũi hơn với giới trẻ tuy nhiên cũng không làm giảm đi sự hào hùng trong nó. Với nhận diện thương hiệu mới như vậy thì website cũng cần phải mang một hơi hướng mới, một sự trẻ trung, năng động nhưng không làm giảm đi sự hào hùng trong nó.