Mô tả

Hosting lưu trữ cho website monsoonfestival.vn

Hosting đảm bảo lượng người truy cập ổn định, đảm bảo yêu cầu bảo mật cho hệ thống bán vé online. Ngoài ra yếu tố traffic tại một thời điểm cũng được Pubweb.vn tính toán kỹ đảm bảo yêu cầu của khách hàng

  • Hosting lưu trữ website lễ hội âm nhạc gió mùa
  • Thời gian: 01/09/2016- 01/09/2016